دسته بندی محصولات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بزن بریم

پساتجددگرایی و جامعه امروز ایران

12000 تومان

نویسنده: سیدعلیرضا حسینی بهشتی

تعداد صفحات: 81

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

دسته : کتاب، کتاب دست دوم، علوم سیاسی، علوم اجتماعی

موجود

توضیحات

این اثر شامل چهار گفتار در موضوع «پساتجددگرایی و جامعۀ امروز ایران».

است این گفتارها در نشستنی در تابستان و پائیز 1376به دعوت «مؤسسه توسعه دانش و پژوهش» ایراد شده است.

گفتار اول تحت عنوان «پساتجددگرایی و جامعه ایران» خواننده را با مفهوم تجددگرایی و پساتجددگرایی آشنا کرده و سیر تحول این دو مفهوم را بیان می‌کند.

در 3 گفتار بعدی نظریات 3 دانشمند بزرگ این حوزه یعنی «مایکل والزر»، «چارلز تیلر» و «السدیر مک اینتایر» در خصوص جامعه لیبرالیسم مطرح می‌شود.

از برخی این گفتارها چنین استنباط می‌شود که گروهی لیبرالیزم را به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی قبول دارند، گروهی دیگر ارزش‌های موجود در جوامع لیبرال را ارج می‌نهند و می‌خواهند ضعف‌ها و کاستی‌های آن را رفع کنند و گروهی دیگر فرهنگ لیبرالی را کاملاً می‌پذیرند و پاسداری از ارزش‌های آن را برای جوامع نوین ضروری می‌دانند.

کتاب «پسا تجدد گرائی و جامعۀ امروز ایران» نوشتۀ «سیدعلیرضا حسینی بهشتی» در 81 صفحه توسط «دفتر نشر فرهنگ اسلامی» به‌چاپ رسیده است.

X